روزی که نمی خواست خوب شه!!

سلام

 

امروز می خواستم از یه تجربه جدیدم که دیروز اتفاق افتاد بنویسم. دیشب با تمام خستگی روزم تو word نوشتمش به امید اینکه صبح آپش می کنم اما وقتی پا شدم( طبق معمول با گیر و داد های مامی) تلفن زنگ زد. با صدای گرفته برش داشتم دیدم یه دخترست. تو دلم کلی فهشش دادم که سر ظهری مزاحم شده. گفت که رفیق  دوست شخص x تشریف داره. اومدم بگم ایلی با هم برید گم شید که دیدم مامی داره مشتاقانه نگام می کنه.کلی شک کرده بود.گفتم خُب که چی؟ گفت راس ساعت 5 بزنگ بهش. گفتم نه بابا دیگه چی؟ کلی دلیل آورد که مثلا مجابم کنه بزنگم. زنگیدم.خلاصه بگم می خواست اظهار چیز خوردن کنه.من که همیشه میگذشتم عین شمر گفتم حالم ازت بهم میخوره و بای دادم. الانم عین آدم پشیمونم. درسته که دیگه عاشقش نیستم اما اون هنوز عاشقمه. اه. دیگه حالم از این اراجیف به هم می خوره. خوبه حالا خودش موافقت کرد با تموم کردن. نمی دونم چی می خواد از جونم. نمی زاره تموم شه. نمی خواد بفهمه دیگه اون غزل شاد و عاشق و پاییه ی همه ی ریسکا و شر بازیا مرده. بعد از اون روز خوبم شروع شد. اول بابا. بعدم تک زدنای بعضی ها و گیر دادنای مامان. بیشتر از 100 بار اینو گوش دادم.......

http://afrough.net/?p=586

با یه عالمه آهنگ دیگه. هر کاری بگی کردم تا فراموش کنم ولی نشد.تازه بعضی هام که امروز خوشمزه گیشون گل کرده بود  چون حوصله جواب دادن نداشتم بد تر گند زدن به اعصابم.خلاصه همه چیز هماهنگ شده بود تا آپ امروزم عوض شه.دلم تنگ شده واسه گذشتم و خیلی اتفاقای دیگش. برای روزای خوب و آروم و نگاه های زیبای عشقم. حالا که تصمیم گرفتم دیگه از کسی خوشم نیاد و دیگه به کسی علاقه مند نشم بقیه ولم نمی کنن. یکی مثل کیس های شوهر خالم. بی خیال...اینم تیکم شده واسه گذشتن از خیلی چیزام مثل دلم واسه آدمی که ارزششو نداشت.فقط می خوام از خودم فرار کنم.همین...

 

 

میتونی نگاهم نکنی اما نمیتونی جلو چشامو بگیری ... میتونی بگی دوستت ندارماما نمیتونی بگی دوستم نداشته باش ... میتونی از پیشم بری اما نمیتونی بگی دنبالم نیا ... پس نگاهت میکنم ، دوستت دارم،تا ابد به دنبالت میام......

 

بازم میام. ولی این بار با یه شخیت بهتر

                                                                                                              غزل

/ 1 نظر / 12 بازدید
مجتبی موسویان

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█