خوشبختی !!!

آدم خوشبخت به کی میگم؟؟ چقدر خوشبختی؟؟ معیارت برای خوشبختی چیه؟؟ تو آدم خوشبختی هستی؟؟ چی رو داری که با داشتنش فکر می کنی خوشبختی؟؟ خوشبختی رو تو چی می بینی؟؟ چه لحظه ای احساس خوشبختی می کنی؟؟

جواب سوالای من فقط ١ کلمه است. من مهم ترین داشته ات رو می خوام که تو رو آدم خوشبختی نشون میده. فقط یکی و مهم ترینش. نه این که بگی با داشتن فلان و بهمان من خوشبختم.فقط یکی رو بگو. اگه الان حس خوشبختی نمی کنی و قبلآ بودی اونو بگو. من معنیه خوشبختی رو گم کردم. اگه همه درست جوابمو بدن تو پست بعدی می خوام نتیجه گیری کنم.فقط لطفآ نوشته هاتون شعاری نباشه..

متنظرتونم... ممنون...

موزیک روز:  غزل موزیک

عکس روز:

اگه گفتی اینجا چند تا بچه هست؟؟

/ 30 نظر / 54 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زمستان

$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_ _$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_ __$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__ __$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__ __$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__ ____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____ _____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########___- __ ______$$$$$$$$$$$$$__________#############______ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____ ____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____ ___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____ ________$$$$$$$$$$____________##########________ ______$$$$$$$$$$$$$__________#############______ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################[خجالت]

زمستان

_______________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ ________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ _________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$ ______$$$$$$_____$$$$_________$$$ ________$$_______$$$_________$$$$$ ______________$$$$$$$_______$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$ ____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$ __________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$ _________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$ _________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$ _______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$[وحشتناک]

زمستان

_$$$$$____________$$$$$ _$$$$$$$$_________$$$$$$$ $$$____$$$$______$$__$$$$ $$______$$$$____$$____$$$ $$_______$$$$__$$$____$$$ $$________$$$$_$$$____$$$ $$_________$$$$$$____$$$$ $$$________$$$$$$____$$$_____$$$$ $$$_________$$$$$___$$$$____$$$$$ _$$$________$$$$$__$$$$____$$$$ _$$$$________$$$$_$$$$____$$$$ __$$$$_______$$$$_$$$____$$$ __$$$$$______$$$$$$_____$ ____$$$$$$____$$$$$____$$$ ________.$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$._$$$$$$$$$$$$$$$$ _______s$$$$$$$____$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$________$$$$$$$ __$$$$___$$$$$______$$$$_$$$$ _$$_______$$$$_____$$$_____$$$ $$_______$$$$_$ $$______$$$$___$ $$$___$$$$$___$$ $$$$$$$$$$____$$___(▒)(▒) $$$$$$$$$____$$$_(▒)(█)(▒) _$$$$$$_____$$$_____(▒)(▒) __________$$$$ _________$$$$$__(▒)(▒) ________$$$$$_(▒)(█)(▒) _______$$$$$____(▒)(▒) _______$$$ ______$$$_(▒)(▒) _____$$_(▒)(█)(▒) ____$$____(▒)(▒) ___$ __$$___(▒)(▒) _$$$_(▒)(█)(▒) _$$____(▒)(▒) _$$ $$ __(▒)(▒) $$_(▒)(█)(▒) $$__(▒) (▒) $$ _$ _$$___(▒) (▒) __$$_(▒)(█)(▒)[قل

زمستان

____$____________________$ ___$$$____________$_____$$$ ____$____________$$$_____$ __________________$ ______________$$$$$$$$$$$$s ___________s$$$$$$$$$$$$$$$$$s _________s$$_______s$$$$$$$$$$$$s __________II_____________$$$$$$$$$$s __________II_______________$$$$$$$$$$s ______$$$___$$$____________$$$$$$$$$$s _____$$$$$$$$$$$____________$$$$$$$$$$$s _____$$$$$$$$$$$____________$$$$$$$$$$$s ______$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$s _______.$$$$$$______________$$$$$$$$$$$$s _________$$$______________$$$$$$$$$$$$$$s __________$______@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s _________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s __$$_______________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s _$$s____________________$$$$$$$$$$$$$$s __$$$$_________________s$$$$$$$$$$$$$s ____$$$$$$_________s$$$$$$$$$$$$$$$s ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s ____________$$$$$$$$$$$$$$s ____$_________________$ ___$$$_________$_____$$$ ____$_________$$$_____$ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

زمستان

_________@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ _____________________@ _____________________@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@[خجالت]

ما(ریحانه)

ای من فدای اون همه جوجه اردک.... قربونشون برم الهیییییییییی راستی ممنون که به من سر زدی.

ناهید

میدونی چیه؟نمیدونی دیگه وبلاگ نیما که میری فکت باز میمونه بس که ماشاالله اونجارو ترکوندین...ما هم که فضول امشب به همه سر زدیم