و اما امروز!!!

بازم های!!!

 

امروز رفتم سایت gozine2 . جاتون خالی حسابی گند زد تو حالم. با این رتبه پیام نور قزوین اونم کاردانی املگی یا ابیاری قطره ای صحرا میتونم قبول شم. حسابی خیت شدم. مخم هنگه هنگه...به قول داداشم  باید از خدام باشه.با این رتبه فقط میتونم برق اندازی هواپیما قبول شم.ولی امروز یه جا خوندم:

 برای انسان های بزرگ بن بستی وجود ندارد،زیرا می دانند یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

اینارو همش با منه ها!!!!

ولی من چیزی که زیاد دارم اعتماد به نفسه.میدونی چرا؟؟ چون من 2 تا داداش دارم و به قول مامیم لای یه گله boy بزرگ شدم.به خاطر همین اعتماد به نفسم در حد بمبه..... ولی خوبیش اینه که مامیم راحته. اولش کلی هوار زد سرم. اما حالا با هم میخندیم و انتخاب رشته می کنیم چون عشقش مسخره بازی در آوردن و خندست.عشق منه دیگه!!! بابامم اصلا تو نخش نیست. فقط تهران باشه براش بسه.رتبمو که بهش گفتم کلی ذوق کرد و گفت آفرین که بعد مامیم آوردش تو باغ. بی خیال...

آهان یه چیز یادم رفت. دیشب در حال خواب که داشم به یه شخصی (شخص x ) فکر می کردم و خیر سرم نگرانش بودم یه جمله ای یادم اومد.گفتم تو وبمم بنویسم تا حفظش کنید. جاهای حساس خیلی به درد می خوره:

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سرو پایی (شخصx ) نکنیم!!!!

نظر یادتون نره آآآ........

 

/ 1 نظر / 12 بازدید