غزل و نوشته هایش

» اگر بار گران بودیم رفتیم بلاگ اسکای.. :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» خوشبختی !!! :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» اعصاب نداریم.. :: ۱۳۸٩/٩/٦
» اوج تا کجا؟؟ :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» آدم از بی کاری چه کارایی که نمی کنه.. :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» نقش.. :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» عجب هفته ای بود.. :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» بازی یا بارون یا درس یا زندگی !! :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» نسل سوخته.. :: ۱۳۸٩/۸/۸
» می نویسم تا آروم شم.فقط همین..!! :: ۱۳۸٩/۸/٧
» چرا انقدر همه چیز مسخره شده؟؟ :: ۱۳۸٩/۸/٥
» ورژن جدید غزل وارد شد.. :: ۱۳۸٩/۸/٢
» تمام.. :: ۱۳۸٩/۸/۱
» واقعیت های فراموش شده..!!! :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» افشاگری دسته جمعی.. :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» بازپرس روز خشن خان.شمر زمانه... :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» اگه عاشق کسی شدی.. :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» روز دوم یونی.. :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» اول مهر غزل.. :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» برنامه ی روزانه مادر.. :: ۱۳۸٩/٧/۸
» دعای فوری..!!! :: ۱۳۸٩/٧/٦
» خیلی هنره !!!! :: ۱۳۸٩/٧/٢
» توجه دقیق لازم است.. :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» توضیحات اضافه.... :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» قاب عکس---- :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» ترافیک و من.. :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» تولد یه فنچ دیگه.. :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» زندگی نامه.. :: ۱۳۸٩/٦/۸
» اینه!!! :: ۱۳۸٩/٦/٤
» همه می پرسند ...؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٦/۳
» فکر، تخیل یا آرزو ...؟؟ :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» .....؟؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» آبروی رفته خود به خود آمد!!!!!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» اساس کشی... :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» آشپز باشی شدن غزل... :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» ماه قشنگی ها... :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» روزی که نمی خواست خوب شه!! :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» گذشته گذشت.... :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» بازم کابووس ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» و اما امروز!!! :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» دیدنی :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» اولین حرف.. :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
نوشته شده در ساعت توسط مدیرقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت


كد ماوس